kilkələşmə

kilkələşmə
«Kilkələşmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kilkələnmə — «Kilkələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkə — I (Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Şuşa, Zəngilan) 1. yun daranarkən yerə tökülən və darağın dişləri dibinə yığılan hissə, keyfiyyətsiz hissəsi (Ağcabədi). – Kilkə döşəx’cəyə qoyulur 2. daranmamış yun (Göyçay). – Yorğanın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kilkə — 1. is. 1. Bir birinə qarışmış, dolanmış, pırtlaşıq saç, tük, yun, sap, ip və s. Saçı kilkə kimi pırtlaşmaq. – İkinci qız Nərgizə: – Dayan, bu saat sənin kilkələrini yolaram. Ə. M.. Qarı Mahmudun kilkə kimi pırtlaşmış zil qara saçlarına baxıb dedi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkəli — sif. Kilkəsi olan (saç, yun və s. haqqında). Kilkəli baş. – Ancaq Aqil üçün, bənizinə yeni qan gələn zəif vücudlu, sarı kilkəli körpəni tərpətmək dağlar qədər ağır gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkələnmək — f. Kilkə düşmək, düyün düşmək, pırtlaşmaq. <Arvadın> saçları pırtlaşıb kilkələnmiş, üstü başı parça parça olmuşdu. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkələşmək — 1. Bax kilkələnmək. 2. qarş. Bir birinin kilkəsini yolmaq; saçlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkələnməx’ — (Çənbərək) şübhələnmək. – Abbasəli Löymannan kilkələnir, deyir kin, mənnən o qandırıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kilkələşməy — (Şamaxı) bir birinin saçından tutub dalaşmaq. – Sən hər şeydən ötrü kilkələşməyə adət eləmisən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kilkəsaç — sif. Saçı kilkəli, pırtlaşıq. Kilkəsaç uşaq. Kilkəsaç qız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkəşiy — (Cəbrayıl, Şamaxı) dolaşıq. – Bu ipi niyə kilkəşiy saldın (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”